منوی پیتزا

متوسطگوشت چرخ کرده مزه دار شده ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمهپیتزا مکزیکی نرمال
متوسطگوشت چرخ کرده مزه دار شده ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمه ، فلفل سبز تندپیتزا مکزیکی تند
متوسطگوشت گوساله مزه دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا گوشت و قارچ
متوسطمرغ مزه دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا قارچ و مرغ
متوسط / خانوادهگوشت گوساله مزه دار شده ، مرغ مزه دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا ویژه
متوسط / خانوادهسینه بوقلمون فراوری شده 98.5% ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا بوقلمون
متوسط / خانوادهژامبون پپرونی ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا پپرونی
متوسط / خانوادهژامبون پپرونی ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر ، فلفل سبز تندپیتزا پپرونی با فلفل تند
متوسط / خانوادهژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، کوکتل دودی ، ژامبون پپرونی ، کنجد ، قارچ ، پنیر ، فلفل دلمهپیتزا ممتاز
متوسط / خانوادهژامبون گوشت ، ژامبون مرغ ، کوکتل دودی ، گوشت چرخ شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیرپیتزا مخلوط

منوی پیتزا ایتالیایی

با سیر / بدون سیرگوشت گریل شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر مخصوص ، زیتون ، سیر ، جعفری تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترشپیتزا چانو *استیک و سیر
با سیر / بدون سیرمرغ گریل شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر مخصوص ، زیتون ، سیر ، جعفری تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترشپیتزا مرغ
با سیر / بدون سیرمیگو تازه مزه دار شده ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر مخصوص ، زیتون ، سیر ، جعفری تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترشپیتزا گامبری *میگو
با سیر / بدون سیرسینه بوقلمون ، قارچ ، فلفل دلمه ، پنیر مخصوص ، زیتون ، سیر ، جعفری تازه ، روغن زیتون ، لیمو ترشپیتزا تاکینو *بوقلمون
با سیر / بدون سیرقارچ ، فلفل دلمه ، ذرت ، سیر ، جعفری تازه ، پیاز ، گوجه ، نخود فرنگی ، زیتون ، پنیرپیتزا سبزیجات

منوی ساندویچ و برگر

گوشت گوساله مزه دار شده ، قارچ ، پنیرساندویچ رست بیف
ساندویچ قارچ با پنیر
فیله مرغ سوخاری شدهساندویچ چیکن فیله
150 گرم گوشت ، پنیر ، قارچ ، فیله مرغ ، کاهو ، خیارشور ، گوجههمبرگر مخصوص پسرخاله
150 گرم گوشت ، کاهو ، خیارشور ، گوجههمبرگر ذغالی
همبرگر و پنیر مخصوصچیز برگر
همبرگر ، قارچ ، پنیر مخصوصرویال برگر
2عدد همبرگردوبل برگر
ژامبون تنوری قارچ و مرغ با پنیر
ژامبون تنوری قارچ و گوشت با پنیر

منوی سوخاری

فیله مرغ سوخاری شده ، سیب زمینی ، سالاد کلم ، سس چیلی تای ، سس سیر ، نان بروچنفیله سوخاری
6عدد میگو سوخاری ، سیب زمینی ، سس مخصوص ، سس سیر ، نان بروچنمیگو سوخاری

منوی سالاد

کاهو ، گوجه گیلاسی ، خیار ، ذرت ، هویج ، زیتونسالاد فصل
کلم ، هویج ، ذرت ، نخود فرنگی ، ماکارونی پیچ ، سس مخصوصسالاد اندونزی
کاهو فرانسوی ، گوجه خوشه ای ، زیتون ، پنیر پارمسان ، سس مخصوصسالاد مخصوص

منوی پیش غذا

تازه!سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی با قارچ و پنیر
سیب زمینی
نان سیر با پنیر
قارچ سوخاری شده ، سس چیلی تای ، سس سیرقارچ سوخاری