ارتباط با ما

میتوانید با استفاده از فیلد های مشخص شده ، اقدام به ارسال نظرات ، انتقادات و اعتراضات خود کنید.

ارتباط از طریق سامانه (بهترین روش)

۱۰۰۰۰۳۱۷

آدرس:

استان البرز – هشتگرد – روبروی بانک ملت – رستوران پسر خاله

شماره تماس:

۰۲۶-۴۳۲۰۰ / ۰۹۱۲۴۰۰۰۳۰۱

ایمیل:

mail@09124000301.com

ساعت کاری:

۱۲ ظهر تا ۱۲ شب

نظرات خود را برای ما بفرستید

ارسالپاک کردن

A classic Iranian restaurant with tasty food and respectful staff. Highly recommended if you want to have decent Iranian food and you’re in the neighborhood.     -Farzad ShibaGood & Delicous, a big Saloon with huge Food, Lamb(Muscles) with fava rice was perfect.     -Abed Aftabiبقیه نظرات در Foursquare